top image


                                                                                                                   BOSANSKE PIRAMIDE – TUNELI RAVNE

Bosanske piramide predstavljaju niz geoloških formacija u mestu Visoko u Bosni i Hercegovini, severozapadno od Sarajeva glavnog grada Bosne i Hercegovine. Ove neobične tvorevine već nekoliko godina privlače turiste iz celog sveta.Njihovo istraživanje započeto je 2005. godine kada je doktor sociologije Semir Osmanagić postavio hipotezu o postojanju kompleksa piramida i mreže podzemnih tunela.

Bosansku dolinu piramida  čini :  „ Piramida Sunca“  (brdo Visočica)- koja je sa visinom iznad 220 m više i od čuvene Keopsove piramide , zatim „ Piramida Meseca“ (brdo Plješevica- 190 m) , „Piramida Zmaja“  (Buci  od 90 m), uzvišenja „Hrama Majke Zemlje“ (Krstac) i „Piramida Ljubavi“ (Cemerac).

Ispod Bosanskih piramida je lavirint „Ravne“, koga čini mreža podzemnih tunela i prostorija. Uređeni deo tunela (za turističke posete),  prostire se na dužini od oko 850 metara, temperatura vazduha je konstantna tokom čitave godine i iznosi 12°C, pa je neophodno imati adekvatnu odeću. Pravu vrednost tunela predstavlja visoka koncentracija negativnih jona i originalna Šumanova rezonanca od 7,83 Hz, koji omogućavaju da se vaše telo u toku boravka revitalizuje, kako fizički, tako i psihički. Iz ovih razloga postoji izolovan prostor u kom se može boraviti u cilju poboljšanja zdravlja, tu su mesta za boravak u posebno energetski potentnim tačkama, Mega-keramički blok K2 i lekovita prostorija sa najvećom koncentracijom negativnih jona.

Program putovanja:

1. Dan Jagodina – Bosanske piramide – Jagodina

Polazak iz Jagodine u ranim jutarnjim časovima ispred hotela ,, Jagodina . Polazak iz drugih gradova znaće se dva dana pre početka putovanja. Vožnja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama radi odmora. Dolazak u Sarajevo, slobodno vreme za predah i doručak na Baščaršiji (zadržavanje oko 1,5h) i nastavak vožnje ka Visokom gde se nalazi ovaj kompleks najvećih prirodnih piramida.

Obilazak arheoloških iskopina na severnoj strani “Piramide Sunca” i tunela Ravne.

Nakon obilaska tunela posetioci će imati priliku da obiđu i lepo uređeni kompleks Ravne 2 gde su smešteni razni sadržaji - platforme za jogu i meditaciju, koncertna bina sa prirodnim amfiteatrom, kameni geometrijski krugovi, megalitni blokovi, park kugli, spiralni vrt i mnogi drugi neobični sadržaji. Nakon obilaska kompleksa Bosanskih piramida put nas vodi nazad u Sarajevo gde ćemo opet imati slobodnog vremena za osveženje i kratko uživanje u čarima Sarajeva, a potom sledi povratak za Srbiju. Dolazak na mesto polaska. Kraj usluga.


CENA ARANŽMANA:  2.400,00 RSD  ( polazak iz Čačka i Užica )

CENA ARANŽMANA:  2.700,00 RSD  ( polazak iz Kraljeva, Vrnjačke Banje, Trstenika i Kruševca )

CENA ARANŽMANA:  2.800,00 RSD  ( polazak iz Kragujevca ) 

CENA ARANŽMANA:  2.900,00 RSD  ( polazak iz Jagodine )

 
Aranžman obuhvata:

- prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji;
- usluge pratioca grupe (predstavnik agencije);
- troškove organizacije putovanja.

 
Aranžman ne obuhvata:

- individualne troškove;
- putno zdravstveno osiguranje ;
- ulaznicu za Piramidu Sunca i tunel Ravne 15eur po osobi.


Način plaćanja:

- gotovinski 50 % prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početka putovanja.

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. 
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA LIVING & TRAVEL.
Organizator putovanja LIVING & TRAVEL   licenca OTP 40/2021 kategorija A 10 od 19.05.2021.
Cenovnik br. 1  od  11 .10.2021.

 POSEBNE NAPOMENE:

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave
 • Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovaraja za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...).
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.

 

 

 

 

 

Prevoz Putnika za Nemačku Autobusom Povoljno Jeftino
Prevoz putnika za Nemačku

Iznajmljivanje Autobusa Jagodina Pomoravlje

Avio Karte za ceo Svet


Yuta


Obaveštenje: Sve informacije na sajtu turističke agencije Living & Travel su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Letovanje Leto More Autobusom Akcija Aranžmani Ponuda Povoljno Popusti Last First Minute Sajamski Popust Odmor Obilasci Destinacija Jeftino Cena Izlet Putovanje Vikend Putovanje Metropola Evropski Grad Zimovanje Skijanje Wellness Spa Dalake Destinacije Avionom Aktuelne Ponude 2023