top image

Putovanje Prag 2023

Zlatni Prag, grad stotinu tornjeva, magični grad, samo su neki od naziva za Prag, glavni grad Republike Češke. Grad na obalama reke Vltave -  na levoj obali nalaze se Hradčani i mala Strana, na desnoj Stari i Novi grad, simbol grada Karlov most, astronomski sat Orloj,  mali su deo onoga što  nudi Prag. Skoro u svakoj ulici nalaze se impozantne građevine koje vas mogu ostaviti bez daha - spomenici, dvorci, katedrale, a istorijsko jezgro Praga je proglašeno delom svetske kulturne baštine UNESCO. Prag je grad u kojem su živeli, radili i školovali se mnogi svetski arhitekti, pisci, glumci, a danas je šesti grad po posećenosti turista u Evropi, zašto je tako saznaćete ako se prošetate Zlatnom ulicom, obiđete najveći dvorac na svetu ili popijete čuveno češko pivo u nekoj od brojnih pivnica.PRAG 14.02.-19.02.2023.
fakultativno: KARLOVE VARI, DREZDEN, KRSTARENJE VLTAVOM

3 noćenja / 6 dana / autobusom

 

Program putovanja:

  1. dan JAGODINA - PRAG

Polazak iz Jagodine u popodnevnim časovima ispred hotela „Jagodina” .Tačno vreme polaska znaće se dva dana pre početka putovanja. Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke uz usputna zadržavanja radi odmora i regulisanja graničnih i carinskih formalnosti.

  1. dan PRAG

Dolazak u Prag u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodičem: obilazak Hradčanskog trga koji ima prelepe palate Swarcenberg, Toskansku, Martinicki, nadbiskupsku, stub kuge. Poseta praškog dvorca (rezidencije češkog predsednika), katedrale sv.Vida. Šetnja pored zlatnog portala, kraljevske palate, bazilike sv.Đorđa, Lobkovič palate, crne kule, panorama na Prag iz bašte na valeh, valdštajnska palata sa ogromnim parkom iz 17.veka, Hergertova ciglana, najtesnija ulica u Pragu, mala venecija, Karlov most, Karlova ulica, Klementinum (Narodna biblioteka), Starogradski trg sa čuvenim astronomskim i astrološkim satom Orloj, Karlov univerzitet, staleško pozorište i vaclavski trg sa narodnim muzejom. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

  1. dan PRAG - KARLOVE VARI – PRAG

Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, ili mogućnost fakultativnog odlaska u Karlove Vari -jednu od najlepših evropskih banja. Karlove Vari su poznate po termalnim izvorima, lepo očuvanoj ahitekturi i luksuznim hotelima u kojima su odsedali čuveni pisci, političari, glumci. U poslepodnevnim časovima povratak u Prag. Slobodno vreme. Noćenje.

  1. dan PRAG – DREZDEN - PRAG

Doručak. Fakultativni odlazak u Drezden (grad koji je podignut iz pepela ). Drezden ima mnogo baroknih zdanja: Opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata, palata Tasenberg (danas hotel Kempinski), deo nekadašnjih gradskih zidina, Agustov most.Nakon izleta povratak u Prag u večernjim časovima. Noćenje.

 

  1. dan PRAG – KRSTARENJE VLTAVOM

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme, ili fakultativno razgledanje Praga sa reke – krstarenje Vltavom. U poslepodnevnim časovima polazak ka Srbiji.

 

  1. dan JAGODINA

Dolazak na mesto polaska u ranim jutarnjim časovima. Kraj Programa.

 

CENA: 129
PROMO CENA : 115   za rezervacije 01.02. , 02.02. i 03.02.2023.

Transfer iz Ćuprije i Paraćina bez doplate

Mogućnost ulaska duž auto-puta severno od Jagodine

 

 

Aranžman obuhvata:

- prevoz visokopodnim  turističkim autobusom na navedenoj relaciji ( klima/grejanje, audio-video oprema );

- 3 noćenja sa doručkom  u hotelu 3* ili rangu 3*

- smeštaj u 1/2, 1/2+1 standardnim sobama;

- panoramsko razgledanje i pešačku turu kroz Prag;

- usluge pratioca grupe;

- usluge lokalnog vodiča

- troškove organizacije putovanja;

 

Aranžman ne obuhvata:
- individualne troškove;

- fakultativne izlete ;

- Gradska taksa 2 € po osobi po noći – plaćanje na recepciji hotela;

- putno zdravstveno osiguranje ;

- doplata za 1/1 sobu  60 €  na cenu aražmana;

 


CENE FAKULTATIVNIH IZLETA (deca 2-10 godina ostvaruju popust):
• Karlove Vari - 25 € odrasli / 15 € deca,
• Poseta Drezdenu – 30 € odrasli / 20 € deca,
• Vožnja brodom po Vltavi - 20 € odrasli / 15 € deca


Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner. Minimum za realizaciju fakultativnih izleta i poseta je 25 putnika.

Napomena za prtljag:
Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 20 eur.

Popusti i doplate:

- Deca do 10 godina popust 10 € u pratnji dve punoplatežne osobe

- Treća odrasla osoba popust 5 €

- Doplata za 1/1 sobu  60 €

Način plaćanja:

- Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

-  30 % prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka putovanja.

-  30 % prilikom rezervacije, ostatak na 2 mesečne rate čekovima građana (15. februara 2023. i 15. marta 2023.).

 

Uslovi za ulazak državljana Republike Srbije u Češku Republiku je da putnici poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU.PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. 


Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA LIVING & TRAVEL.
Organizator putovanja LIVING & TRAVEL   licenca OTP 41/2022         

Cenovnik br.1 od 14.12.2022.

Informacije o smeštaju:

Navedeni hoteli iz ove ponude imaju restoran, a svaka soba kupatilo T/WC. Smeštaj u navedenom hotelu do popune mesta ili sličnom.

*Hotel ILF 3* - nalazi se na 100 m od metro stanice Budejovicka, sa direktnom vezom do istorijskog centra Praga. Više o hotelu na https://www.hotel-ilf.cz

*Hotel Abito 3* - nalazi se na 25 minuta vožnje tramvajem od centra Praga. Više o hotelu na https://www.hotelabito.cz


VAŽNE NAPOMENE:

Za realizaciju aranžmana je potrebno minimum 50 putnika.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije Living & Travel d.o.o. je

5 dana pre početka putovanja.

Promena datuma putovanja smatra se se otkazom putovanja od strane putnika i podleže troškovima otkaza.

Agencija Living & Travel d.o.o. zadržava pravo promene redosleda i sadržaja programa putovanja usled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati, predvideti ili u kratkom vremenskom periodu otkloniti.

U slučaju drastičnih promena cena goriva, putarina u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Za maloletna lica koja putuju bez jednog roditelja potrebna je overena saglasnost drugog roditelja.

-Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu..

-Putnici su u obavezi da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu, vrednostima, prtljagu i stvarima tokom trajanja aranžmana.

-Organizator putovanja ne snosi odgovornost ukoliko jedan ili više sadržaja u hotelu nisu u funkciji usled objektivnih okolnosti, renoviranja i slično.

-Buka u objektima oko hotela, regulisana je lokalnim zakonima i propisima; nadležnost je lokalnih inspekcijskih organa.

-Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE.

Više informacija za ulazak u Češku- www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/ceska-republika

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje putnog zdravstvenog osiguranja, jer ne posedovanje istog može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U cenu aranžmana je uključen PDV (porez na dodatu vrednost), a ne iskazuje je prema Članu 35. Zakona o PDV-u (stav 7).

Autobuski prevoz:

- Autobusi visoke turističke klase poseduju audio / DVD opremu, klimu, sigurnosne pojaseve, aparat za kafu.

- Besplatan Wi Fi ( na teritoriji Republike Srbije ).

- Transferi do i od  Ćuprije i Paraćina, mogu biti realizovani mini busom, kombijem ili putničkim automobilom.

- Biranje sedišta u autobusu nije moguće.

- Raspored sedenja pravi Organizator putovanja, shodno datumu prijave, osim u izuzetnim slučajevima ako se uzmu u obzir posebne potrebe za invalide, starija lica, porodice sa malom decom, trudnice…

- Putnik je u obavezi da se informiše o tačnom vremenu polaska najkasnije 2 dana pred polazak. Organizator zadržava pravo  promene vremena i mesta polaska o čemu će putnici biti obavešteni najkasnije dan ili dva dana pred polazak.

- U autobusu je najstrože zabranjeno  pušenje, konzumiranje alkohola, opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače ili pratioca grupe biće isključen sa putovanja.

- Prenos prtljaga do smeštajne jedinice obavlja sam putnik. Potrebno je obeležiti prtljag osnovnim podacima putnika (ime, prezime, broj telefona…). Agencija i prevoznik ne snose odgovornost u slučaju gubitka ili zaboravljanja prtljaga.

 

VAŽNE NAPOMENE:

- Pre uplate aranžmana putnik je u obavezi da se upozna sa Programom putovanja i Opštim uslovima putovanja i lično ih preuzme.

- Za sve usmene informacije, koje su van kataloškog opisa i programa putovanja, bilo od strane subagenata, kao i od strane radnika u samoj agenciji, agencija "Living&Travel" ne snosi odgovornost.

- Organizator putovanja nije u mogućnosti da putniku izda vaučer neophodan za korišćenje izabrane usluge, ukoliko aranžman nije isplaćen u celosti.

- Maloletnim osobama koje putuju bez jednog ili oba roditelja neophodna je overena saglasnost oba roditelja, odnosno roditelja koji ne putuje.

- Zbog visokih troškova lečenja u inostranstvu, preporučuje se putnicima da uplate  polisu putnog  zdravstvenog osiguranja   sa doplatom za COVID

- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

- U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo da pojedine polaske otkaže ili organizuje u saradnji sa drugom agencijom. Minimalni broj putnika za organizaciju aranžmana je 50.

- Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Za ovo putovanje važe opšti uslovi putovanja T. A. Living & Travel, Jagodina


Prevoz Putnika za Nemačku Autobusom Povoljno Jeftino
Prevoz putnika za Nemačku

Iznajmljivanje Autobusa Jagodina Pomoravlje

Avio Karte za ceo Svet


Yuta


Obaveštenje: Sve informacije na sajtu turističke agencije Living & Travel su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Letovanje Leto More Autobusom Akcija Aranžmani Ponuda Povoljno Popusti Last First Minute Sajamski Popust Odmor Obilasci Destinacija Jeftino Cena Izlet Putovanje Vikend Putovanje Metropola Evropski Grad Zimovanje Skijanje Wellness Spa Dalake Destinacije Avionom Aktuelne Ponude 2023