top image

Shopping Tura Parndorf 2022


PARNDORF outlet se nalazi na autoputu Budimpešta – Beč, na 30 minuta od Beča, na jezeru Nojzidl. Preko 150 modnih prodavnica sa preko 600 brendova, od ženske, muške i mode za decu, sportske obuće, modnih dodataka, stakla, porcelana, torbi, poklon artikala, dekoracija, igracaka i mnogo toga. Brendovi su na popustu od 30%-70%. Radno vreme radnim danima do 19 časova, subotom do 18h, a nedeljom ne radi.

....

....

....

....

....

....

 

Shopping u Parndorfu i poseta Beču

Nadomak seoca Parndorf, četrdesetak kilomatara od Beča (u smeru ka Budimpešti) izgrađen je istoimeni outlet tržni centarna jezeru Nojzidl. Izgrađen je utipičnom austrijskom arhitektonskomstilu,naređane su male prizemne kuće u kojima se nalaze prodavnice.Pored firmiranih radnji, možete da uživate u prelepim parkovima, fontanama i da se osvežite u nekom od brojnih kafića i kafanica, kada vas šetnja izmori.

Beč, sedište moćnog Habsburškog carstva i dan danas je prava evropska prestonica kulture, sagrađena na temelju bogate ostavštine iz doba Habsburgovaca. Bilo da vas privlači umetnost, kultura ili moderna evropska uglađenost, Beč će Vas opčiniti svojom bogatom ponudom.

Program putovanja:

 1. dan

Polazak iz Kraljeva, Kruševca, Jagodine, Beograda u večernjim časovima ( tačno mesto i vreme biće poznato dan pred putovanje ) . Vožnja do granice i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti. Noćna vožnja kroz Mađarsku sa usputnim pauzama.

 1. dan

Dolazakujutarnjim časovima,u poznati outlet centar ,, Parndorf “. Slobodno vreme za kupovinu. U dogovoreno vreme fakultativni polazak za Beč. Panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča( dvorac Belvedere, Opera, zimska rezidencija Habsburgovaca –Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Gradska kuća, Jevrejska četvrt, zabavni park Prater…)šetnja kroz pešačku zonu(Stefanova katedrala, Stefanov trg, Kertner ulica…). Slobodno vreme. Polazak iz Beča u ranim večernjim časovima. U povratku zaustavljanje po putnike koji su ostali u outlet centru. Nastavak puta ka Srbiji

 1. dan

Dolazak u Srbiju (Beograd, Jagodina,Kruševac,Kraljevo…) u jutarnjim časovima. Kraj usluga.

CENA ARANŽMANA: 35 eura ( Kraljevo, Vrnjačka Banja, Trstenik, Kruševac );

CENA ARANŽMANA: 35 eura ( Jagodina, Ćuprija, Paraćin );

CENA ARANŽMANA: 30 eura ( Beograd, Novi Sad );

Aranžman obuhvata:

-prevoz autobusom visoke turističke klase na navedenoj relaciji;-usluge predstavnika agencije-troškove organizacije putovanja

 

Aranžman ne obuhvata:

-fakultativni izlet do Beča –10 eura po osobi( minimum 20 prijavljenih putnika za realizaciju );-individualne troškove;-putno zdravstveno osiguranje ( OBAVEZNO )

Način plaćanja:

-plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate

-50% prilikom rezervacije, ostatak gotovinski7 dana pre putovanja..

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 40 PUTNIKA  OTKAZ 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištuAgencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanjaOrganizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA LIVING &TRAVEL.

Organizator putovanja LIVING & TRAVELlicenca OTP 40/2021 kategorija A 10 od 19.05.2021.

Cenovnik br.1 od 04.10.2021.

VIŠE INFORMACIJA ZA ULAZAK U AUSTRIJU:  mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/austrija (kliknite na link)

Za polaske iz Kraljeva, Vrnjačke banje,  Trstenika i Krušeca za manji broj putnika od 13 doplata – 5 eur

POSEBNE NAPOMENE:

 • Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
 • Zaustavljanje radi usputnih odmorapredviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
 • Mole se putnicida vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarimau toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

 

Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle,za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 • Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
 • Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu“tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
 • Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
 • Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
 • Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

 

Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
 • Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost.

Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

 

 

 


Obaveštenje: Sve informacije na sajtu turističke agencije Living & Travel su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Letovanje Leto More Autobusom Akcija Aranžmani Ponuda Povoljno Popusti Last First Minute Sajamski Popust Odmor Obilasci Destinacija Jeftino Cena Izlet Putovanje Vikend Putovanje Metropola Evropski Grad Zimovanje Skijanje Wellness Spa Dalake Destinacije Avionom Aktuelne Ponude 2022