top image

Izlet Segedin 2023

Segedin, najveći grad na Tisi i centar mađarske regije Čongrad, sinonim za dobar šoping i razna gastro-uživanja, poslednjih godina postao je i veliki banjski i turistički centar. Lepota grada i okoline dodatno je “začinjena” mnogobrojnim čardama u kojima se uživa u odličnim slatko-slanim mađarskim đakonijama, vinu i čardašu.Priroda mu je podarila dragocene termalne vode i, kada je reč o Mađarskoj, najveći broj sunčanih dana u godini, zbog čega ga i zovu „grad sunca“.

....

....

....

....

....

....

IZLET SEGEDIN
termin : 11.03.2023

Program putovanja:

  1. dan JAGODINA - SEGEDIN - JAGODINA

Polazak iz Jagodine u ranim jutarnjim časovima ispred hotela ,, Jagodina“(tačno vreme polaska znaće se dva dana pre početka putovanja).  Polazak iz drugih gradova znaće se dva dana pre početka putovanja. Vožnja i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti. Dolazak u Segedin u prepodnevnim časovima. Razgledanje i upoznavanje sa gradom u pratnji vodiča: Glavni (Sečenji) Trg, Zavetna crkva, Srpska Pravoslavna crkva…. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u centru. Individualni obilazak jednog od tržnih centara “ARKAD” u centru grada. Polazak za Srbiju u popodnevnim satima. Dolazak na mesto polaska. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA: 3.100,00 RSD ( polazak iz Jagodine )

CENA ARANŽMANA: 2.800,00 RSD ( polazak iz Batočine )

CENA ARANŽMANA: 2.500,00 RSD ( polazak iz Smedereva )

CENA ARANŽMANA: 1.900,00 RSD ( polazak iz Beograda )

                  

*Transferi iz Ćuprije i Paraćina bez doplate

*Tačno mesto polaska iz Batočine, Smedereva, Beograda – znaće se dva dana pred put

*Mogućnost ulaska duž auto-puta severno od Jagodine

 

Aranžman obuhvata:

- prevoz visokopodnim  turističkim autobusom na navedenoj relaciji ( klima/grejanje, audio-video oprema );
- razgledanje Segedina sa vodičem;
- troškove organizacije putovanja;

 

Aranžman ne obuhvata:

- individualne troškove;
- putno zdravstveno osiguranje ;

 Način plaćanja:

- gotovinski 50 % prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka putovanja.

 

Uslovi za ulazak državljana Republike Srbije u Mađarsku je da putnici poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU.

 

Napomena za prtljag:
Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 20 eur.

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. 


Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA LIVING & TRAVEL.
Organizator putovanja LIVING & TRAVEL   licenca OTP 41/2022         

Cenovnik br.2 od 16.12.2022.

 

Autobuski prevoz:

- Autobusi visoke turističke klase poseduju audio / DVD opremu, klimu, sigurnosne pojaseve, aparat za kafu.

- Besplatan Wi Fi ( na teritoriji Republike Srbije ).

- Transferi mogu biti realizovani mini busom, kombijem ili putničkim automobilom.

- Biranje sedišta u autobusu nije moguće.

- Raspored sedenja pravi Organizator putovanja, shodno datumu prijave, osim u izuzetnim slučajevima ako se uzmu u obzir posebne potrebe za invalide, starija lica, porodice sa malom decom, trudnice…

- Putnik je u obavezi da se informiše o tačnom vremenu polaska najkasnije 2 dana pred polazak. Organizator zadržava pravo  promene vremena i mesta polaska o čemu će putnici biti obavešteni najkasnije dan ili dva dana pred polazak.

- U autobusu je najstrože zabranjeno  pušenje, konzumiranje alkohola, opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače ili pratioca grupe biće isključen sa putovanja.

- Agencija i prevoznik ne snose odgovornost u slučaju gubitka ili zaboravljanja prtljaga.

 

VAŽNE NAPOMENE:

Za realizaciju aranžmana je potrebno minimum 50 putnika.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije Living & Travel d.o.o. je  5 dana pre početka putovanja.

Promena datuma putovanja smatra se se otkazom putovanja od strane putnika i podleže troškovima otkaza.

Agencija Living & Travel d.o.o. zadržava pravo promene redosleda i sadržaja programa putovanja usled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati, predvideti ili u kratkom vremenskom periodu otkloniti.

U slučaju drastičnih promena cena goriva, putarina u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Za maloletna lica koja putuju bez jednog roditelja potrebna je overena saglasnost drugog roditelja.

-Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu..v

-Putnici su u obavezi da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu, vrednostima, prtljagu i stvarima tokom trajanja aranžmana.

-Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE.

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje putnog zdravstvenog osiguranja, jer ne posedovanje istog može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U cenu aranžmana je uključen PDV (porez na dodatu vrednost), a ne iskazuje je prema Članu 35. Zakona o PDV-u (stav 7).

- Pre uplate aranžmana putnik je u obavezi da se upozna sa Programom putovanja i Opštim uslovima putovanja i lično ih preuzme.

- Za sve usmene informacije, koje su van kataloškog opisa i programa putovanja, bilo od strane subagenata, kao i od strane radnika u samoj agenciji, agencija "Living&Travel" ne snosi odgovornost.

- Organizator putovanja nije u mogućnosti da putniku izda vaučer neophodan za korišćenje izabrane usluge, ukoliko aranžman nije isplaćen u celosti.

- Maloletnim osobama koje putuju bez jednog ili oba roditelja neophodna je overena saglasnost oba roditelja, odnosno roditelja koji ne putuje.

- Zbog visokih troškova lečenja u inostranstvu, preporučuje se putnicima da uplate  polisu putnog  zdravstvenog osiguranja   sa doplatom za COVID

- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

- U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo da pojedine polaske otkaže ili organizuje u saradnji sa drugom agencijom. Minimalni broj putnika za organizaciju aranžmana je 50.

- Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Za ovo putovanje važe opšti uslovi putovanja T. A. Living & Travel, Jagodina 

Prevoz Putnika za Nemačku Autobusom Povoljno Jeftino
Prevoz putnika za Nemačku

Iznajmljivanje Autobusa Jagodina Pomoravlje

Avio Karte za ceo Svet


Yuta


Obaveštenje: Sve informacije na sajtu turističke agencije Living & Travel su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Letovanje Leto More Autobusom Akcija Aranžmani Ponuda Povoljno Popusti Last First Minute Sajamski Popust Odmor Obilasci Destinacija Jeftino Cena Izlet Putovanje Vikend Putovanje Metropola Evropski Grad Zimovanje Skijanje Wellness Spa Dalake Destinacije Avionom Aktuelne Ponude 2023