top image

IZLET Temišvar 2022


TEMIŠVAR (rumunski: Timişoara, mađ. Temesvár, nem. Temeschburg / Temesvar) je grad u Rumuniji. Najveći je grad Banata, leži na reci Begej i sedište je Županije Tamiš. Sa 412.753 stanovnika Temišvar je četvrti grad po veličini u Rumuniji. Temišvar je poznat i kao kulturni, obrazovni i trgovački centar zapadne Rumunije. Temišvar je i najveći kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji. Najviše srpskog življa okupljeno je upravo u Temišvaru, gde inače postoje mnoge kulturne ustanove koje ih zbližavaju. U Temišvaru se nalazi sedište Eparhije temišvarske Srpske pravoslavne crkve, kao i Saveza Srba u Rumuniji, a takođe se ovde izdaje i srpski nedeljnik „Naša reč“. Grad se naziva i „Malim Bečom“, jer je grad veoma dugo bio pod Habzburgovcima i njegovo središte svojom arhitekturom i ambijentima podseća na stari deo Beča.

....

....

....

....

....

....

 

  

  IZLET

   10.12.2022.

Temišvar je smešten u zapadnom delu Rumunije, na samom obodu banatske ravnice, ujedno i najveći kulturno – istorijski centar Srba u Rumuniji. Prvi u Evropi koji je dobio ulično osvetljenje davne 1884. godine, o tome svedoče ulične svetiljke nadomak Trga pobede. Nazivali su ga i ,, gradom cveća” zbog mnogih parkova, ali i zato što je cvećem i ružama snabdevao čitavu Evropu tokom 19. veka.  S obzirom  da je veoma dugo bio pod Hazburgovcima, svojom arhitekturom i ambijentom podseća na stari deo Beča.

 

Program putovanja:

  1. dan JAGODINA - TEMIŠVAR - JAGODINA

Polazak iz Jagodine u ranim jutarnjim časovima ispred hotela ,, Jagodina“.  Polazak iz drugih gradova duz auto puta Kragujevac-kapija Šumadije, Smederevo - auto put znaće se dva dana pre početka putovanja.Vožnja do granice i zadržavanje na graničnom prelazu radi obavljanja carinskih formalnosti.Dolazak u Temišvar,sedište okruga Tamiš i najveći grad u Banatu.

Razgledanje grada u pratnji lokalnog vodiča. Najbitnija tačka Temišvara je njegovo staro jezgro gde se nalazi nekoliko istorijskih trgova sa zdanjima koja ih okružuju:Trg pobede na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra , Saborna (rumunska) crkva koja je i zaštitni znak Temišvara,  kip vučice koja doji Romula i Rema, Trg slobode na kojem se nalaze stara gradska većnica, kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva, na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva  Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve. Poseta srpskoj sabornoj crkvi, u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada.

Slobodno vreme za individualnu šetnju, odlazak do tržnog centra Iulius mall. Oko 18 h (po rumunskom lokalnom vremenu) polazak ka Srbiji. Dolazak u kasnim večernjim satima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA iz Jagodine - 2.700,00 rsd

                                                               Deca do 12 god – 2.100,00 rsd

CENA ARANŽMANA iz Kragujevca (Kapija Šumadije) - 2.500,00 rsd

                                                                  Deca do 12 god – 2.000,00 rsd

CENA ARANŽMANA iz Smedereva (Kolari ili požarevačka petlja)– 2.400,00 rsd

                                                         Deca do 12 god – 1.800,00 rsd

 

Transferi bez doplate – Ćuprija, Paraćin

 

Aranžman obuhvata:

- prevoz visokopodnim  turističkim autobusom na navedenoj relaciji ( klima/grejanje, audio-video oprema );
- razgledanje Temišvara sa vodičem;
- usluge predstavnika agencije;
- troškove organizacije putovanja;

 

Aranžman ne obuhvata:
- individualne troškove;
- putno zdravstveno osiguranje;

 

Način plaćanja:

- Sve cene su izražene u eurima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke na dan uplate

-  50 % prilikom rezervacije, ostatak 10 dana pre početka putovanja.

 

 

Uslovi za ulazak državljana Republike Srbije u Rumuniju je da putnici poseduju biometrijsku putnu ispravu, koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije Rumunije.

 

Napomena za prtljag:
Prtljag putnika sme da sadrži isključivo stvari za ličnu upotrebu i jedan kofer po osobi. Cena doplate za svaki dodatni kofer ili veću kesu iznosi 20 eur.

                                PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja. 


Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA LIVING & TRAVEL.
Organizator putovanja LIVING & TRAVEL   licenca OTP 41/2022         

Cenovnik br.1 od 14.11.2022.

 

Autobuski prevoz:

- Autobusi visoke turističke klase poseduju audio / DVD opremu, klimu, sigurnosne pojaseve, aparat za kafu.

- Besplatan Wi Fi ( na teritoriji Republike Srbije ).

- Transferi do i od Ćuprije, Paraćina, mogu biti realizovani mini busom, kombijem ili putničkim automobilom.

- Biranje sedišta u autobusu nije moguće.

- Raspored sedenja pravi Organizator putovanja, shodno datumu prijave, osim u izuzetnim slučajevima ako se uzmu u obzir posebne potrebe za invalide, starija lica, porodice sa malom decom, trudnice…

- Putnik je u obavezi da se informiše o tačnom vremenu polaska najkasnije 2 dana pred polazak. Organizator zadržava pravo  promene vremena i mesta polaska o čemu će putnici biti obavešteni najkasnije dan ili dva dana pred polazak.

- U autobusu je najstrože zabranjeno  pušenje, konzumiranje alkohola, opojnih sredstava. Svaki putnik koji svojim neadekvatnim ponašanjem uznemirava druge putnike, ometa vozače ili pratioca grupe biće isključen sa putovanja.

- Agencija i prevoznik ne snose odgovornost u slučaju gubitka ili zaboravljanja prtljaga.

 

 

 

VAŽNE NAPOMENE:

Za realizaciju aranžmana je potrebno minimum 50 putnika.

Krajnji rok za obaveštavanje putnika, za slučaj otkazivanja aranžmana od strane agencije Living & Travel d.o.o. je

5 dana pre početka putovanja.

Promena datuma putovanja smatra se se otkazom putovanja od strane putnika i podleže troškovima otkaza.

Agencija Living & Travel d.o.o. zadržava pravo promene redosleda i sadržaja programa putovanja usled vanrednih okolnosti na koje nije mogla uticati, predvideti ili u kratkom vremenskom periodu otkloniti.

U slučaju drastičnih promena cena goriva, putarina u odnosu na dan izlaska programa - cena je podložna promeni.

Za maloletna lica koja putuju bez jednog roditelja potrebna je overena saglasnost drugog roditelja.

-Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: Zaustavljanje radi usputnih odmora vožnje na usputnim stajalištima, u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu..

-Putnici su u obavezi da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu, vrednostima, prtljagu i stvarima tokom trajanja aranžmana.

-Zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE.

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje putnog zdravstvenog osiguranja, jer ne posedovanje istog može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U cenu aranžmana je uključen PDV (porez na dodatu vrednost), a ne iskazuje je prema Članu 35. Zakona o PDV-u (stav 7).

- Pre uplate aranžmana putnik je u obavezi da se upozna sa Programom putovanja i Opštim uslovima putovanja i lično ih preuzme.

- Za sve usmene informacije, koje su van kataloškog opisa i programa putovanja, bilo od strane subagenata, kao i od strane radnika u samoj agenciji, agencija "Living&Travel" ne snosi odgovornost.

- Organizator putovanja nije u mogućnosti da putniku izda vaučer neophodan za korišćenje izabrane usluge, ukoliko aranžman nije isplaćen u celosti.

- Maloletnim osobama koje putuju bez jednog ili oba roditelja neophodna je overena saglasnost oba roditelja, odnosno roditelja koji ne putuje.

- Zbog visokih troškova lečenja u inostranstvu, preporučuje se putnicima da uplate  polisu putnog  zdravstvenog osiguranja   sa doplatom za COVID

- Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave.

- U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo da pojedine polaske otkaže ili organizuje u saradnji sa drugom agencijom. Minimalni broj putnika za organizaciju aranžmana je 50.

- Organizator zadržava pravo da putem LAST MINUTE ponude proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
Za ovo putovanje važe opšti uslovi putovanja T. A. Living & Travel, Jagodina


 

 

 

Prevoz Putnika za Nemačku Autobusom Povoljno Jeftino
Prevoz putnika za Nemačku

Iznajmljivanje Autobusa Jagodina Pomoravlje

Avio Karte za ceo Svet


Yuta


Obaveštenje: Sve informacije na sajtu turističke agencije Living & Travel su informativnog karaktera. U cilju potpune pouzdanosti molimo Vas da informacije proverite direktno u agenciji. Hvala na razumevanju.

Letovanje Leto More Autobusom Akcija Aranžmani Ponuda Povoljno Popusti Last First Minute Sajamski Popust Odmor Obilasci Destinacija Jeftino Cena Izlet Putovanje Vikend Putovanje Metropola Evropski Grad Zimovanje Skijanje Wellness Spa Dalake Destinacije Avionom Aktuelne Ponude 2022